Porthmadog Maritime Museum, The Harbour, Porthmadog, LL49 9LU 01766 514581 / 07866633927 contact@portmm.org

Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

 

Mae’r grŵp o wirfoddolwyr o Amgueddfa’r Môr  Porthmadog  wedi cael eu hanrhydeddu â Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol, y wobr uchaf y gall grŵp gwirfoddol ei derbyn yn y DU.Cyhoeddwyd y wobr yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd ar 2 Mehefin. Mae’r dyfyniad yn y London Gazette yn darllen “Mae Amgueddfa Forwrol Porthmadog yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr sy’n cadw ac yn arddangos hanes adeiladu llongau a threftadaeth forwrol yr ardal”. Mynychodd cynrychiolwyr o’r amgueddfa barti gardd ym Mhalas Buckingham ym mis Mai, ynghyd â derbynwyr eraill y Wobr eleni. Mae Amgueddfa’r Môr  Porthmadog  yn un o 281 o elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau gwirfoddol i dderbyn y wobr fawreddog eleni. Mae nifer yr enwebiadau a’r gwobrau wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ers cyflwyno’r gwobrau yn 2002, gan ddangos bod y sector gwirfoddol yn ffynnu ac yn llawn syniadau arloesol i wneud bywyd yn well i’r rhai o’u cwmpas. Bydd cynrychiolwyr Amgueddfa’r Môr  Porthmadog  yn derbyn y wobr gan Arglwydd Raglaw Gwynedd, Edmund Seymour Bailey, yn ddiweddarach yr haf hwn.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *