Porthmadog Maritime Museum, The Harbour, Porthmadog, LL49 9LU 01766 514581 / 07866633927 contact@portmm.org

Home

Croeso

Mae Porthmadog yn gorwedd ar lannau gogleddol Bae Ceredigion ar arfordir gorllewinol y Deyrnas Unedig. Mae ganddi hanes morwrol hir yn mynd yn ôl i’r dyddiau pan roedd yr ardal yn anghysbell a thrafnidiaeth yn hawsach ar y môr.

Yn yr amgueddfa, yn y sied lechi olaf ar yr harbwr, mae casgliad mawr o arteffactau sy’n cyflwyno gweithgareddau morwrol yr ardal – datblygiad y porthladd, adeiladu llongau, y llongau, a bywydau’r morwyr.

Mae yma lecyn arbennig gyda gweithgareddau i blant.

Hygyrchedd

Mae dau gris bach i brif ddrws ond mae ramp cadeiriau olwyn i’r fynedfa ochr . Yn fewnol mae llethr byr ar un pen o’r adeilad .

Oriau Agor

Agor o'r Pasg i Hanner Tymor Hydref bob 12hanner dydd tan 4 yp

Tâl Mynediad

Oedolion: £2.00 per person
Tocyn Teulu: £4.00

Newyddion Diweddaraf