Porthmadog Maritime Museum, The Harbour, Porthmadog, LL49 9LU 01766 514581 / 07866633927 contact@portmm.org

POLISI MYNEDIAD

POLISI MYNEDIAD

Enw’r corff llywodraethol: Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa’r Môr Porthmadog

Dyddiad cymeradwyo : Medi 2015

Cyflwyniad

Bydd y polisi hwn yn arwain ymagwedd yr Amgueddfa i ddarparu mynediad at y casgliad a gwybodaeth cysylltiedig .

Mae gan yr Amgueddfa ymrwymiad clir i alluogi mynediad i bawb ar gyfer mwynhad , addysg ac ymchwil gan bawb o fewn cyfyngiadau rhesymol adnoddau, diogelwch a chadwraeth .

Moeseg a deddfwriaeth

Bydd yr Amgueddfa yn cael ei arwain gan y :

 • ICOM Code of Ethics for Museums
 • Museum Association Code of Ethics
 • Copyright, Designs and Patents Act 1988
 • Data Protection Act 1998
 • Disability Discrimination Act 1995
 • Equality Act 2010
 • Health and Safety at Work Act 1974
 • Intellectual Property Act 2014
 • Welsh Language Act

Asesiadau mynediad

Mae’r Amgueddfa wedi ymrwymo i asesu , nodi a chyfeirio â materion mynediad drwy gyfrwng wirio trefniadau mynediad presennol a thrwy geisio cyngor gan gyrff lleol perthnasol h.y. grwpiau sy’n gweithio gyda phobl anabl.

Anghenion defnyddwyr

Mae’r Pwyllgor Rheoli a’r gwirfoddolwyr yn deall y gall grwpiau o ddefnyddwyr fod efo gwahanol anghenion, ac mae ymrwymiad i leihau’r rhwystrau i mynediad corfforol a deallusol i’r casgliad. Mae profiad o weithio gyda grwpiau o ddefnyddwyr ag anabledd corfforol , neu bobl ifanc ac mae cael dealltwriaeth arbennig o rwystrau ieithyddol yn helpu gwirfoddolwyr i gwerthfawrogi’r angen am, a datblygu sgiliau a dulliau gwahanol o ddarparu profiad cadarnhaol yn yr Amgueddfa . Mae enghreifftiau o sut mae hyn yn gweithredu:

 • mae mynediad hawdd i gadeiriau olwyn ac ar gyfer gofod i symud o gwmpas
 • Gall disgrifiad gwrthrych a dehongli yn hawdd eu darllen ac mae yn y Gymraeg a’r Saesneg .